Northern Properties Stewardship Plan Timeline
Upcoming Meetings:

  • November 3, 2022 – Steering Committee meeting
  • November 17, 2022 – Water Optimization Study Group (WOSG) meeting
  • Nov/Dec 2022 – Regional Working Groups (RWG) first meeting
  • December 15, 2022 – WOSG meeting
  • Jan 2023 – Steering Committee meeting
  • January 19, 2023 – WOSG meeting
  • Jan/Feb 2023 – RWG meeting
  • February 16, 2023 – WOSG meeting